Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Europa Direkt Hässleholm beviljas för fem år till

I torsdags fick Hässleholms kommun ett positivt besked från EU-kommissionen: Europa Direkt Hässleholm beviljas fortsatt stöd för verksamheten under perioden 2021-2025!

Positivt besked för nordöstra Skåne

Beskedet innebär att Europa Direkt-kontoret kommer att fortsätta finnas till hands för alla som vill lära sig mer om EU i nordöstra Skåne.

 

- Europa Direkt har ett viktigt uppdrag gentemot våra medborgare och att vi beviljas fortsatt finansiering är en kvalitetsstämpel för kommunens och Europa Direkts arbete, säger Stefan Larsson, tillväxtchef på Hässleholms kommun.

Den nya perioden börjar den 1 maj och då är det full fart för Europa Direkt-kontoret. Resten av året består av en rad aktiviteter så som Europadagen, Europaforum Hässleholm och Europeiska språkdagen. Europa Direkt kommer att fortsätta sitt nära samarbete med lokala aktörer, framförallt områdets skolor, för att sprida information om EU och ge människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid.

- Vi kommer att fortsätta arbeta för att vi i nordöstra Skåne nyttjar de möjligheter som finns för att göra våra röster hörda i de frågor som är viktigast för oss. Tillsammans med lärare, elever, politiker och andra engagerade samarbetspartners är detta möjligt, säger Amanda Lindblad, verksamhetsansvarig på Europa Direkt Hässleholm.

Fakta om Europa Direkt

Nätverket av Europa Direkt-kontor drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partners. I Sverige finns det 15 kontor, varav fyra i Skåne. Europa Direkt Hässleholm finansieras av Hässleholms kommun och EU-kommissionen.

 

Europa Direkt-kontoren verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till människor och få dem att bli mer delaktiga i EU. Genom sin verksamhet sprider Europa Direkt information som gör det möjligt för människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i den europeiska demokratiska processen.

 

Europa Direkt Hässleholm startade 2009 och hittas även fortsättningsvis på Norra Stationsgatan 8B i centrala Hässleholm.

Mer information

Vid frågor om Europa Direkt, kontakta Amanda Lindblad via telefon: 0451-26 82 47 eller e-post.