Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 15

Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun just nu.

Nyheter vid förändringar

Framöver kommer vi inte göra veckovisa rapporteringar av läget. Istället publicerar vi nyheter och information när det sker förändringar i våra verksamheter, kopplat till pandemin.


Omsorgsförvaltningen rapporterar aktuellt läge inom vård och omsorg varje tisdag.
Aktuellt läge inom vård och omsorg

 

Omsorgsförvaltningen

  • Det finns ett fåtal fall av konstaterad covid-19 bland personal. Smittspårning pågår.
  • Inom äldreomsorg är det en person som har konstaterad smitta, och även en person inom LSS.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Sedan den 12 april har högstadieelever undervisning på plats i skolorna.
  • Årskurs 3 på gymnasieskolorna har också återgått till undervisning på plats, medan årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjär- och distansundervisning.
  • Från och med den 19 april har Kulturskolan och modersmålslärare undervisning på skolorna.

 

Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi anpassar våra verksamheter utifrån de allmänna råden och de skärpta restriktionerna.