Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ett förslag till detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset) är nu utställt för granskning

Detaljplanförslaget finns tillgängligt för granskning från den 12 april till och med den 26 april 2021 på Hässleholms hemsida och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortopedkliniken, Framtidens ortopedi i Hässleholm, och att ge förutsättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling.


Detaljplanen innebär även att befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden skyddas för framtiden samt att en befintlig gata, Skytteliden, får en ny sträckning och funktion som allmän gata.


Lämna dina synpunkter på planförslaget

Synpunkter kan lämnas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden fram till och med den 26 april 2021.

Synpunkterna skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm