Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tillsyn av hästgårdar
för en bättre vattenmiljö

Miljöavdelningen startar under våren ett tillsynsprojekt av hästgårdar. Syftet är ökad kunskap och att förhindra att näring från hästgödsel läcker ut i våra hav och sjöar.

Ett hästtätt land

Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Det är fler än antalet kor! Hästarna står för nästan 20 procent av stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.
Det är Jordbruksverket som tagit initiativ till projektet som genomförs över hela landet.


Ökad medvetenhet

Syftet med projektet är bland annat att öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen. Målet är även en mer enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
Vid tillsynen tittar miljöinspektörerna bland annat på var och hur gödseln lagras. Hästgårdarna väljs ut slumpvis, men målet är att samtliga hästgårdar i kommunen ska ha blivit besökta om ett antal år.


Nytt krav på registrering

Tillsynsprojektet om hästgödsel sammanfaller med krav om registrering av hästar som träder i kraft den 21 april 2021, även om tillsynen inte har något samband med det.
Syftet med kravet på registrering är att förekomsten av allvarliga djursjukdomar ska minska och att effekterna av ett utbrott ska minimeras.
Du kan läsa mer om de nya reglerna om registrering på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.