Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya och förändrade åtgärder utifrån coronapandemin

Påsken närmar sig och tillvaron ljusnar i bokstavlig bemärkelse! Det följs av beslut om att vi ”öppnar upp” mer i våra verksamheter efter påskhelgerna. Rolf Bengtsson, förvaltningschef sammanfattar läget i vår och de senaste besluten om att öppna upp.

Folkhälsomyndigheten har 25 mars utfärdat en ny rekommendation om möjligheterna att öppna upp undervisningen i skolan, där det tidigare har funnits mer långtgående rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning.

Ingen förlängning av rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet (Folkhälsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Folkhälsomyndighetens rekommendation har kompletterats med en rekommendation från Smittskydd Skåne. Covid-19 - Region Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Frekvensen av smittade elever och personal i våra verksamheter har minskat under de senaste veckorna, och är summerat för alla verksamheter nu de lägsta sedan höstlovet.

 

Utifrån detta gäller följande

För grundskolan

 • Fjärr- eller distansundervisning i grundskolan upphör från 12 april.
 • Från första skoldagen efter påsklovet, måndag 12 april, ska samtliga elever följa undervisningen som vanligt i grundskolan, så länge det inte finns giltiga skäl för frånvaro.

Beslutet kan förändras om förändringar sker i nationella eller regionala rekommendationer.


För gymnasiet

 • Fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan begränsas från 12 april.

Gäller för gymnasiet från 12 april

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 25 mars tagit beslut om att följande ska gälla i gymnasieskolan från måndag 12 april och fram till vårterminens slut (under förutsättning att förändringar i nationella eller regionala rekommendationer inte förändras). Detta gäller inte gymnasiesärskolan.

 

Hässleholms tekniska skola

 • Årskurs 1 och årskurs 2 omfattas av fjärr- eller distansundervisning växelvis varannan skoldag, enligt schema som fastställs av rektor.
 • Årskurs 3 har sin undervisning helt förlagd till skolans lokaler.

Jacobsskolan

Utbildning genomförs i skolans lokaler med en omfattning som medger att högst 2/3 av eleverna närvarar varje skoldag, enligt tillämpning som rektor beslutar om.

 

Undantag från fjärr- eller distansundervisning får efter beslut av rektor på respektive skola göras på båda skolorna för:

 • Examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans.
 • Elever i introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion.
 • Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.
 • Arbetsplatsförlagt lärande ska genomföras i normal omfattning.
 • Övriga rekommendationer ska tillämpas så långt det är möjligt
 • Arbetsplatsförlagt lärande ska genomföras i normal omfattning.

Övriga rekommendationer ska tillämpas så långt det är möjligt

I såväl den nationella rekommendationen som rekommendationen från Smittskydd Skåne betonas vikten av att hålla i alla de grundläggande rekommendationerna, för att återgången till skolan ska bli hållbar. Det gäller allt som har upprepats gång på gång; åtgärder för att hålla avstånd, god handhygien, stanna hemma vid minsta symtom, och därav följande åtgärder. Vi ska t ex se till att handsprit är tillgängligt om det inte finns tillgång till tvål och vatten, vara starkt restriktiva med besökare på enheterna, så långt som möjligt genomföra möten digitalt, helt undvika utbyten med andra enheter utöver den obligatoriska undervisningen, hitta småskaliga former för besök av nya elever, smittsäkra former för eventuella utflykter, m m.

 

Beslut om andra viktiga åtgärder

Onsdagen 7 april kommer förvaltningens krisledningsgrupp att ta ställning till om situationen efter påsklovet är sådan att vi från vecka 15 ska kunna öppna upp för:

 • Att åter kunna bedriva simundervisning. Särskild info kommer att ges om detta.
 • Om modersmålsundervisning och kulturskolans undervisning åter kan ske i form av ”närundervisning”, dvs att lärarna kan återuppta sin undervisning med elever på den enhet där eleverna har sin skolgång.

Jag önskar er alla en fin påskhelg och hoppas på en fortsatt positiv trend när det gäller minskat antal smittade i våra verksamheter!

Med vänlig hälsning

Rolf Bengtsson

Förvaltningschef