Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Två nya förskolor står klara 2022

Två nybyggda förskolor ska stå klara för inflyttning 2022. Den ena vid Grönängsskolan och den andra på T4-området i Hässleholm. Båda förskolorna kommer att ha 6 avdelningar var. I samband med att de nya förskolorna öppnar avvecklas förskolor som idag finns i mindre lämpliga lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att avveckla ett antal förskolor i samband med öppningen av två nya i början av 2022. De nya förskolorna kommer att finnas vid Grönängsskolan och på T4-området. Förskolan vid Grönängsskolan kommer även att erbjuda omsorg på obekväma arbetstider och specialistkompetens kring språkutveckling och språkstörningar. Förskolan på T4-området kommer bland annat att ha verksamhet med montessoriprofil.

Precis som när nya förskolor på senare år har stått klara i kransorterna och på Ljungdala ger det möjlighet att avveckla verksamheter som av olika skäl inte bedöms adekvata att bedriva i befintliga lokaler, säger Christer Pettersson verksamhetschef för förskolan.

De förskolor som kommer att avvecklas är

 • Gäddans förskola avvecklas våren/sommaren 2022.
 • Lilla Björns förskola avvecklas i början av 2022.
 • Midgårds förskola i Vankiva avvecklas sommaren 2022.
 • Den del av Bullerbyns förskola som finns i fristående modulbyggnad avvecklas vid ännu inte fastställd tidpunkt.
 • Ekbackens förskola avvecklas under våren/sommaren 2022.
 • Juvelens förskola avvecklas under våren/sommaren 2022.
 • Språkförskolan upphör som kompletterande enhet sommaren 2022 och integreras i den nya förskolan vid Grönängsskolan.
 • 88an kommer på sikt att ingå i Fornbackens förskola och Montessoriprofilen kommer att kraftsamlas på den nya förskolan på T4-området.

Välj en ny plats för ditt barn

Om ditt barns förskola ska avvecklas kan du välja att själv ansöka om en annan plats för ditt barn eller avvakta och bli erbjuden en plats på en förskola i Hässleholm.


Tänk på!

 • Om du vill ansöka om ny plats redan inför hösten 2021 ska anmälan om omplaceringsbehov vara oss tillhanda senast den 15 april.
 • Om ditt barns förskola ska avvecklas redan under 2021 så kommer barnets startdatum på er nuvarande förskolan att gälla som ködatum vid önskemål om ny placering. Vi kommer att tillämpa samma principer 2022.
 • Om du som vårdnadshavare väljer att inte själv göra ett aktivt val kommer barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda ditt barn plats på en förskola i Hässleholm.

Frågor?

Om dina frågor handlar om anmälan om omplacering, kan du kontakta kösamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.


Kösamordnare

Vid övriga frågor kan du vända dig till rektor på er förskola.