Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Lämna dina synpunkter på kommunens förslag till Trafikplan för Hässleholms stad

Ett nytt förslag till Trafikplan för Hässleholms stad är ute på remiss fram till och med den 17 maj.

Vad är en trafikplan?

Trafikplanen berör endast Hässleholms stad och syftar till att precisera Trafikstrategier 2030, det strategiska dokumentet som antogs i september 2017.


Föreslagen Trafikplan för Hässleholms stad innehåller åtgärder på både översiktlig nivå och per trafikslag. Utöver det har även tydliga förslag till åtgärder per trafikslag tagits fram, som ska bidra till att uppnå Trafikstrategier 2030 med vision, mål, strategier och delstrategier.


Trafikplanen för Hässleholms stad var på remiss första gången våren 2017. Därefter antogs trafikplanen i december 2018 och upphävdes därefter i januari 2019.


Trafikplanen skickas nu ut på en ny remissrunda innan den antas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Skriftliga synpunkter välkomnas och bemöts i en redogörelse inför antagandet.


Synpunkter

Synpunkter kan lämnas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fram till och med den 17 maj 2021.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm