Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fågelinfluensan kräver vaksamhet

Fågelinfluensa har upptäckts hos både tama och vilda fåglar i Sverige och därför gäller sedan november skyddsnivå 2 i hela landet. Länsstyrelsen meddelar att ett fall nu har upptäckts i Hässleholms kommun, vilket gör att du som har höns eller tamfåglar behöver vara extra uppmärksam.

Mycket smittsamt

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus och är mycket smittsamt mellan fåglar. För att undvika smitta är det är viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar.


  • Håll tama fåglar och hobbyhöns inhägnade
  • Skydda badvatten i inhägnaden så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet
  • Ge foder och dricksvatten inne, eller under skydd utomhus
  • Ta kontakt med veterinär om du märker en ökad dödlighet i besättningen, förändringar i hur djuren äter och dricker, nedsättning i äggproduktion eller om fåglarna visar nedsatt allmäntillstånd eller diarré.

Rapportera om du hittar vilda fåglar som är sjuka eller döda

Statens veterinärmedicinska anstalt vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.

Rapportera in döda vilda fåglar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.