Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ansökan om tillfälligt corona-bidrag för föreningar

Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 750 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under perioden 1 december 2020 till och med 31 maj 2021. Stödet ska hjälpa till att säkerställa föreningars fortsatta verksamhet.

Tillfälligt stöd

Föreningar som är stödberättigade i Hässleholms kommun och som löper risk att inte kunna fortsätta bedriva sin verksamhet eller sköta sin anläggning kan nu söka detta tillfälliga bidrag. Föreningen ska ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.


Särskilda prioriteringar

Särskild hänsyn kommer att tas till stödberättigade ideella föreningar, framför allt med barn- och ungdomsverksamhet. Även övriga icke stödberättigade ideella föreningar, vars fortlevnad är av betydelse för samhället och/eller kommunen i stort, ligger som prioritet.


Principer och bidragsbeslut

Beredning av förslag till bidragsbeslut görs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med tillväxtavdelningen. Förslaget lämnas som samlingsärenden för vidare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Ett flertal principer tas i beaktning kring fördelningen av stödet. Bland annat betalas ekonomiskt stöd enbart ut till föreningar registrerade hos kultur- och fritidsförvaltningen, och föreningens omsättning, egna kapital, likvida medel och andra kommunala stöd tas i beaktning.


Ersättning för lön eller arvode utgår ej och uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal kompenseras inte heller.


Ansökan

Ansökan görs löpande, dock senast den 31 maj 2021. Mer information angående bidraget, villkor, redovisning, samt hur du ansöker hittar du på sidan nedan.


Information om tillfälligt corona-bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.