Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 11

Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Det finns i dagsläget konstaterade fall av covid-19 på ett av kommunens gruppboenden.
  Aktuellt läge inom vård och omsorg
 • Takten på vaccineringen styrs av tillgången av vaccin. Att Astra Zenecas vaccin har pausats i Sverige påverkar vaccinationerna inom LSS-verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Västra Torups förskola har stängt denna vecka på grund av konstaterad smitta bland personalen. Förskolan är en mindre enhet vilket gör att det blir svårt att hålla öppet vid större personalfrånvaro.
 • Årskurs 7-9 har delvis fjärr- eller distansundervisning även under vecka 12 och 13. Nytt beslut väntas om vad som ska gälla efter påsk.
 • Gymnasieskolorna har fjärr- och distansundervisning fram till den 1 april.
  Fjärr- eller distansundervisning i grundskolan och gymnasiet


Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Vuxenutbildningarna har fjärr- eller distansundervisning fram till påsk. Nytt besked kommer om vad som gäller efter påsk.

Kommunledningsförvaltningen

 • Vaccineringen av personal inom räddningstjänsten som åker ut på larm är pausad.
 • Det stabila läget inom verksamheterna gör att stabsmötena förändras från och med nästa vecka. Representanter från samtliga bolag och förvaltningar kommer ha möte en gång i månaden fram till sommaren. Stabläget fortsätter och staben håller veckovisa möten.


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi anpassar våra verksamheter utifrån de allmänna råden och de skärpta restriktionerna.


Så påverkas våra verksamheter