Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny e-tjänst Orosanmälan för barn och vuxna

Socialförvaltningen har publicerat en ny e-tjänst där man kan lämna in en orosanmälan för barn och vuxna digitalt.

Var hittar man e-tjänsten?

Man hittar e-tjänsten genom att gå till kommunens hemsida, klicka på E-tjänster och vidare till område Omsorg och hjälp.

Vi har även publicerat en snabblänk på hemsidan som går direkt till orosanmälan: https://etjanster.hassleholm.se/s/orosanmalan Länk till annan webbplats.


Vem kan använda e-tjänsten?

Alla som känner oro för ett barn eller vuxen kan använda e-tjänsten, privatpersoner men även personal som har anmälningsplikt.


Vad är anmälningsplikt?

Vissa personer som i sin yrkesroll misstänker eller får reda på att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten.

Detta kallas anmälningsplikt och gäller för de som till exempel arbetar på en myndighet där verksamheten rör barn och unga, hälso – och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård eller skola. Då kan du heller inte vara anonym.