Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ett år i pandemins spår

Idag har Hässleholms kommun varit i stabsläge i ett helt år. Kommundirektör Bengt-Arne Persson och stabschef Calle Alm summerar ett år av intensitet, engagemang, ovisshet och omtanke.

Storartade insatser

För Hässleholms kommun har pandemin, som för så många andra, haft stor påverkan på många av våra verksamheter. Våra verksamheter har i hög grad påverkats av olika åtgärder för att minska risken för smittspridning. Krisledningsstaben samordnar vår beredskap. Många medarbetare har gjort, och gör fortfarande, storartade insatser för att skydda våra mest sårbara medborgare. Den 11 mars förra året aktiverades krisledningsstaben. Och den har varit igång sedan dess.

 

Högt tempo

För Bengt-Arne Persson, kommundirektör, och Calle Alm, stabschef, har det varit ett år olikt alla andra. Efter att pandemin blev ett faktum har dagarna gått i ett rasande tempo. Rekommendationer, restriktioner, skyddsutrustning, stängning av verksamheter och medarbetare som var redo att ställa om, präglade den första tiden.

 

- Innan vi fick upp ett lager av skyddsutrustning och handsprit, satt vi och ringde runt efter material dagarna i ända. Vi hade många avstämningar med staben, till en början flera gånger om dagen, berättar Calle Alm.

 

Det är i verksamheterna det händer

Krisledningsstaben har en samordnande roll för att verksamheterna ska fungera som vanligt, så långt det är möjligt. Under året har vissa verksamheter snabbt fått stänga ned för att omfördela personal, och för att minska risken för smittspridning.

 

- Vi har haft och har ett ständigt fokus på vårt uppdrag: vår service till medborgarna, trots alla nya besked, all ovisshet. Det har varit fantastiskt att se hur våra medarbetare har ställt upp och ställt om, säger Bengt-Arne Persson.

 

Daglig verksamhet Förrådet har gjort en otrolig insats genom att ha hand om och fördela skyddsutrustning till alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Ett annat exempel är lärarna på vuxenutbildningarna som förra våren tillverkade visir till medarbetarna inom omsorgen och socialförvaltningen. Medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen har hjälpt till att köra ut låneböcker till riskgrupper. De har också renoverat, snickrat och målat i våra lokaler nu när deras verksamheter håller stängt, för att nämna några betydelsefulla insatser.

 

”Vi är ingenting utan våra medarbetare”

Inom omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har pandemin gjort sig påmind på andra sätt, eftersom det är verksamheter som måste vara igång. Det är ofta ny information, nya restriktioner och nya sätt att få vardagen att fungera.

 

- Jag känner en stor ödmjukhet inför det här. Det här är medarbetare som inte kan jobba hemifrån, som måste vara där. De har gjort det fantastiskt bra. Vi är ingenting utan våra medarbetare, säger Bengt-Arne Persson.

 

Engagemang och omtanke

Ända sedan pandemin tog fart har engagemang, omtanke och medmänsklighet funnits som en röd tråd. I våras var det flera lokala företag som ställde upp på olika sätt, bland annat genom att ta fram skyddsutrustning. Olika föreningar har ställt upp för att hjälpa riskgrupper att handla mat. Barn och elever på våra förskolor och skolor har skickat brev och hälsningar till de äldre på våra särskilda boenden.

 

Fortsätter samordna

Krisledningsstaben fortsätter samordna arbetet för att hålla igång kärnverksamheterna och för att få en gemensam bild av läget i vår kommun. Just nu är det stort fokus på att fortsätta vaccinera inom omsorgens verksamheter. Alla boende och personal på våra äldreboenden har erbjudits vaccin, och där har de som vill fått den andra dosen. Medarbetare som har en operativ roll inom räddningstjänsten får sin första vaccindos den här veckan. Det skapar trygghet och ett visst lugn i verksamheterna.

 

Högstadieskolorna och gymnasieskolorna har delvis fjärr- och distansundervisning. På förskolor och på skolorna jobbar medarbetarna varje dag på olika sätt för att minska risken för smittspridning.

 

Ett annat fokus är att ta fram lokaler som Region Skåne ska använda när alla vuxna över 18 år som inte riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 ska vaccineras i den fjärde fasen.

 

- Jag kunde väl aldrig tro att vi skulle vara här ett år senare, med fler och hårdare restriktioner, säger Calle Alm. Med vaccinet ser vi ett ljus där framme, även om det dröjer innan det kan bli som vanligt igen. Till dess fortsätter vi göra allt vi kan för att erbjuda våra medborgare en service av hög kvalitet. Och vi fortsätter visa omtanke gentemot varandra.

 

Mer information

Krisledningsstaben har veckovisa möten. Det sker även regelbundna avstämningar med representanter från samtliga förvaltningar och bolag.

 

Våra verksamheter påverkas på olika sätt.

Så påverkas våra verksamheter