Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut om fortsatt fjärr- eller distansundervisning på högstadiet

I dag har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat att förlänga fjärr- och distansundervisningen i årskurs 7 och 8 till den 1 april. Elever i årkurs 9 får närundervisning från och med vecka 12.

Bakgrunden är att Smittskydd Skåne inte längre rekommenderar de kraftiga begränsningar av elevers, i årskurs 7-9, närvaro i skolans lokaler som de gjorde efter sportlovet. Nyligen har det även kommit siffror som visar på en viss minskning av smittspridningen lokalt och regionalt.


22 mars – 28 mars

Årskurs 8 har fjärr- eller distansundervisning. Årskurs 7 och 9 är i skolan.


29 mars – 1 april

Årskurs 7 har fjärr- eller distansundervisning. Årskurs 8 och 9 är i skolan.


Övriga elever i grundskolan har sin undervisning förlagd till skolan enligt ordinarie schema. Särskoleelever berörs inte av fjärr- och distansundervisning.


Rektor kan ta beslut om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever som behöver särskilt stöd samt för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet.


Du kan hämta varm eller fryst mat när du har fjärr- eller distansundervisning.