Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vilka förutsättningar finns för nya stambanor genom vår kommun?

Arbetet med nya stambanor är fortfarande tidigt i processen, än om Trafikverkets tredje samråd nu börjar gå mot sitt slut. Kommunen har genomfört en egen studie av de lokala förutsättningarna, och förbereder för att lämna in ett yttrande.

Hässleholms centrum med tågstation.

Vilka alternativ finns för en ny station i Hässleholm? Det är en av delarna som kommunen har studerat inför yttrandet till Trafikverket. Foto: Fotograf Daniel

Egen studie som underlag

Syftet med kommunens egen studie är att titta på alternativ för en ny station och dragning av spåren som tar hänsyn till våra lokala förutsättningar och miljön här. En arbetsgrupp, där kompetenser från flera förvaltningar bidrar med kunskap och lokalkännedom, arbetar för att kunna belysa konsekvenserna med de olika alternativen. Arbetsgruppens samlade kommentarer och synpunkter arbetas in i det förslag till yttrande som sedan politikerna i kommunstyrelsen ska ta beslut om den 31 mars. Därefter skickas det in till Trafikverket.


- När man bygger ny järnväg, motorvägar och andra stora infrastrukturprojekt är det ofrånkomligt att det påverkar fastigheter, jordbruksmark, naturområden och andra värden. Genom att lämna synpunkter kan såväl kommunen som kommuninvånarna bidra till att ta vara på vinsterna och minska de negativa effekterna, säger Richard Heingard som är projektledare för kommunens arbete med nya stambanor.

 

Lösningar för stationen?

Kommunen har bland annat anlitat hjälp för att hitta alternativ till en ny station i Hässleholm. Trafikverkets nuvarande förslag på korridorer utgår från en markförlagd järnväg och en markförlagd station.


- Med exempelvis en upphöjd järnväg eller passager med tunnlar får vi inte samma påverkan med barriärer som med en markförlagd station. Därför har vi undersökt alternativ för att ha bra underlag till yttrandet, säger Richard Heingard.

 

Bidra med dina synpunkter

På Trafikverkets webbplats hittar du en interaktiv karta med de olika förslagen på lokaliseringsalternativ, alltså förslag där järnvägen kan gå. Det är också där du kan lämna synpunkter i samrådet som pågår fram till och med den 16 mars.

 

Fakta om nya stambanor Hässleholm - Lund

  • Syftet är att ge snabbare resor i södra Sverige och avlasta Södra stambanan som idag är hårt belastad.
  • Trafikverket planerar utifrån att tågen ska kunna köra med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.
  • Den nya stambanan är endast avsedd för persontåg. Godstågen får mer plats på den befintliga stambanan.
  • Det är ännu inte bestämt var järnvägen ska gå, hur den ska byggas eller hur den kommer att se ut. Först 2022 förväntas lokaliseringsutredningen vara klar och då kommer Trafikverket att presentera ett förslag som regeringen tar beslut om.
  • Planerad byggstart är någon gång mellan år 2027 och 2029. Enligt en grov uppskattning kommer det att ta cirka 10 år att bygga klart.