Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Åtta av tio får hjälp till jobb eller studier

Trots ett utmanande år då Covid-19 slog till med stor kraft, lyckades Arbetsmarknadsenheten hjälpa åtta av tio deltagare vidare till arbete eller studier efter avslutade insatser.

Lyckade insatser

Tillgång till praktikplatser och arbetsplatser som kan ta emot BEA-anställda har av naturliga skäl varit begränsad. Samtidigt ser vi att Arbetsförmedlingen
genomgår en större organisationsförändring, som försvårar samverkan. En stor del av verksamheten har genomförts digitalt, och många deltagare har fått ta del av insatser via Teams.

 

Utmanande för alla

Det var varit utmanande både för deltagare och personal. Trots detta avslutades 153 deltagare hos oss under 2020, varav 71 % gick vidare till arbete och 8 % till studier.


Genomtänkt modell

Elaine Fribyter, sektionschef på Arbetsmarknadsenheten, berättar att man fokuserar på kvalitet och har en väl genomtänkt arbetsmetod.

– När en deltagare får en arbetsmarknadspolitisk anställning, så kombineras ofta anställningen med studier i svenska eller studier på Komvux, för att öka möjligheterna att gå vidare mot yrkesstudier efter avslutad anställning. Vi jobbar aktivt med arbetsmarknadsresursen under hela anställningstiden för att öka möjligheterna till att komma närmare en
permanent lösning på arbetsmarknaden, säger Elaine Fribyter.

 

Stora besparingar

Utbetalningen av ekonomiskt bistånd i Hässleholms kommun uppgick i genomsnitt till 7 978 kronor per hushåll och månad under år 2020. 153 deltagare som troligtvis annars skulle vara beroende av ekonomiskt bistånd, som istället går ut i arbete eller studier, motsvarar en besparing på drygt 1,2 miljoner per månad, eller drygt 14,5 miljoner per år.

 

Ökad samverkan

– På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi för ökad samverkan med privata företag, föreningar, och sociala företag, säger Jimmy Månsson, sektionschef på
Arbetsmarknadsenheten.

 

– Arbetsplatser med tillsvidareanställning i kommunen finns det få av för den målgruppen vi arbetar med, som ofta saknar utbildning och kriterier. Därför jobbar vi med behovsanalyser av företagens aktuella och
kommande rekryteringsbehov mot lite enklare yrken. I dessa tider med Covid-19 och Arbetsförmedlingens omstrukturering, så är vår samverkan med
det privata näringslivet extra viktig för att stötta dem med sitt personalbehov, berättar Jimmy Månsson.


En kunskapskälla

När det gäller föreningar och privata företag är Arbetsmarknadsenheten en länk och kunskapskälla, som gör att det är smidigt för privata näringsidkare att
använda sig av oss när det handlar om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kring arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett femtiotal privata arbetsgivare initierade samverkan med Arbetsmarknadsenheten under föregående år och
satsningen på en utökad samverkan med föreningar och företag kommer att öka ännu mer under 2021.

Mer information

Jörgen Bergvall, arbetsmarknadschef
Tel 0451-26 70 69 E-post Jörgen Bergvall