Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 9

Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

  • Det finns inga nya konstaterade fall av covid-19 på våra äldreboenden de senaste två veckorna.
  • Avrådan från besök på våra äldreboenden är hävd, förutom på Hemgården i Tyringe där avrådan hävs i morgon den 4 mars. De boende som har vaccinerats och där det har gått mer än två veckor efter den andra dosen, kan ta emot besök. Det är viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och att anhöriga stannar hemma om de har symtom, eftersom det finns boende som har valt att inte vaccinera sig.
  • De personer över 65 år inom våra LSS-verksamheter vaccineras just nu, dock ser det lite olika ut för våra områden. För de inom LSS som är under 65 år dröjer det ytterligare ett par veckor innan de får sin första dos vaccin.
    Åtgärder inom äldreomsorg
    Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri


Barn- och utbildningsförvaltningen


Tekniska förvaltningen


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi anpassar våra verksamheter utifrån de allmänna råden och de skärpta restriktionerna.