Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Skånetrafiken testar nytt koncept för resor på landsbygden

Skånetrafiken har ett nytt pilotprojekt som ska göra det enklare för dig som bor på landsbygden att resa kollektivt. Projektet kallas för pilot plusresa startar den 1 mars.

Boka din resa

Tanken med plusresa är att koppla ihop landsbygd med större trafikstråk. Fokus är främst på arbets- och studiependling, men även fritidsresor för en fungerade vardag.


Till skillnad mot närtrafik som har någon enstaka tur om dagen, kan du boka en plusresa när det passar dig mellan de givna tiderna. De kör morgon till kväll på vardagar och dagtid på helger.


Skånetrafiken vill att så många som möjligt testar plusresa för att kunna göra en analys och utvärdering om vad som behöver förbättras.

 

Första testområdet

Testområdet för detta pilotprojekt är Hässleholms kommun och Osby kommun, samt en hållplats i Broby.

 

Vänligen se karta och hållplatser för plusresa på Skånetrafikens webbplats.

Pilot plusresa - skanetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.