Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vi förlänger fjärr- eller distansundervisningen på både högstadiet och gymnasiet

När skolorna startar efter sportlovet ställer årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasiet om till full distansundervisning i en vecka. Från vecka 10 kommer ungefär en tredjedel av eleverna vara i skolornas lokaler samtidigt. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag.

I veckan har Region Skånes smittskyddsläkare rekommenderat skånska högstadie- och gymnasieelever att så lång som möjligt ha fjärr- eller distansundervisning för att minska risken för ökad smittspridning efter sportlovet.

 

Därför kommer elever i årskurs 7-9 och årskurs 1-3 på gymnasiet ha full distansundervisning vecka 9. Från vecka 10 kommer ungefär en tredjedel av eleverna att vara i skolans lokaler samtidigt.

 

Rektor bestämmer om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever som har behov av särskilt stöd och för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet eller för examinationer som inte kan genomföras på distans.

 

Övriga beslut

Sedan tidigare har modersmålslärarna och lärare på Kulturskolan varit placerade på en skolenhet och har utöver det bedrivit undervisning och haft kontakt med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning. Detta förlängs nu till 1 april.

 

Det här gäller för fjärr- eller distansundervisning

 

Grundskolan årskurs 7, 8 och 9 (gäller inte grundsärskolan)

Vecka 9, 1 mars – 7 mars

Årskurs 7-9 har full fjärr- eller distansundervisning

 

Vecka 10, 8 – 12 mars

Årskurserna 7 och 9 har fjärr- eller distansundervisning

 

Vecka 11, 15-19 mars

Årskurserna 7 och 8 har fjärr- eller distansundervisning

 

Gymnasieskolan årskurs 1, 2 och 3 (gäller inte gymnasiesärskolan)

 

Hässleholms tekniska skola

Vecka 9

Årskurs 1, 2 och 3 har full fjärr- och distansundervisning

Från vecka 10 gäller fjärr- eller distansundervisning med följande undantag.

 

Vecka 10

8 mars, årskurs 2 har undervisning i skolans lokaler

9-12 mars, årskurs 1 har undervisning i skolans lokaler

 

Vecka 11

15-19 mars, årskurs 3 har undervisning i skolans lokaler

 

Vecka 12

22-26 mars, årskurs 2 har undervisning i skolans lokaler.

 

Vecka 13

29 mars, årskurs 1 har undervisning i skolans lokaler

30 mars, årskurs 3 har undervisning i skolans lokaler

31 mars-1 april, årskurs 1 har undervisning i skolans lokaler

 

Jacobsskolan

Vecka 9

Årskurs 1, 2 och 3 har full fjärr- och distansundervisning

 

Under perioden 8 mars till 2 april gäller följande

Minst 20 procent av undervisningstiden kommer att genomföras i skolans lokaler men med högst en tredjedel av eleverna på plats samtidigt. De elever som undantas från fjärr- eller distansundervisning är elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion och elever som är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

 

Du som är elev på Jacobsskolan får besked från din lärare om när du ska vara i skolans lokaler. Arbetsplatsförlagt lärande APL ska genomföras i normal omfattning.

 

Det här gör förskola och skola för att minska smittspridning

Våra verksamheter bidrar på olika sätt till att minska smittspridning bland barn, elever och personal. Vi har samlat alla åtgärder under rubriken ”Vilka åtgärder görs för att minska smitta?”. Under ”Så påverkas våra verksamheter” kan du läsa om hur kommunens alla verksamheter påverkas under pandemin.

 

Det som du, barn, elev och vårdnadshavare, kan göra är att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du eller ditt barn är sjukt. Du som är över 6 år rekommenderas att testa dig för Covid-19 om du har symptom.

 

Vill du läsa mer om hur du kan minska smittspridning så har krisinformation.se bra information (alla länkar hittar du under Mer information).

 

Tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.