Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 8

Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Antalet fall av covid-19 har minskat betydligt inom omsorgsförvaltningens verksamheter. Det har inte rapporterats några nya fall av covid-19 den här veckan. Våra äldreboenden har i dagsläget inga boende med konstaterad covid-19. Varje vardag klockan 14 uppdateras antalet smittade på hassleholm.se.
  Aktuellt läge inom vård och omsorg
 • Vaccinationerna går enligt plan, utifrån tillgången på vaccin. Inom hemsjukvården är det något område kvar att vaccinera.
 • Den som har en närstående på något av våra äldreboenden, avråds fortsatt från att besöka sin anhörig. Anledningen är att förhindra spridning av coronaviruset. Många av våra boende har valt att vaccinera sig, dock inte alla. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är vaccinerad fortsätter följa de allmänna råden, eftersom det finns begränsad kunskap om hur viruset smittar, trots vaccin. Det kan finnas en risk att smitta andra med covid-19, även om man själv inte får symtom. På grund av detta avråds anhöriga fortsatt från besök på våra äldreboenden. Personalen hjälper i möjligaste mån till med att arrangera säkra besök och digitala möten, exempelvis via Messenger, för att boende och anhöriga ska ha social kontakt.
 • Medarbetarna inom omsorgsförvaltningen använder visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs för att undvika smittspridning.
  Åtgärder inom äldreomsorgen

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Region Skånes smiddskyddsläkare rekommenderar sedan igår att skolorna förbereder sig på fortsatt fjärr- och distansundervisning i så stor utsträckning som möjligt när skolan är igång igen efter lovet. Det finns i dagsläget en plan för gymnasiet till och med vecka 9 och för högstadiet till och med vecka 10. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar under torsdagen om planen förändras eller kommer att ligga kvar. Elever och föräldrar får besked under torsdagen via SchoolSoft och information publiceras på hassleholm.se. 
  Frågor och svar om coronaviruset i förskolor och skolor
 • Barn och elever som har varit på resa utomlands ska stanna hemma från förskola och skola under sju dagar efter inresa till Sverige. Barn som är sex år och äldre ska testa sig direkt efter ankomst till Sverige, samt ta ett nytt prov fem dagar efter att de har kommit hem från resan.

 

Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi anpassar våra verksamheter utifrån de allmänna råden och de skärpta restriktionerna.