Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 7

Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Antalet fall av covid-19 minskar inom omsorgsförvaltningens verksamheter. I nuläget finns det ingen konstaterad smitta på våra äldreboenden. Varje vardag klockan 14 uppdateras antalet smittade på hassleholm.se
  Aktuellt läge inom vård och omsorg
 • En stor del av våra äldre är nu vaccinerade. Inom kort har samtliga boende på äldreboenden som har velat ha vaccin, fått den andra dosen. Under nästa vecka påbörjas vaccination av de brukare inom hemtjänsten som inte har hemsjukvård.
 • Medarbetarna inom omsorgsförvaltningen använder visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs för att undvika smittspridning.
 • Det gäller fortfarande en avrådan från besök på äldreboenden. När läget tillåter kommer detta att omvärderas, men utifrån smittspridningen i samhället idag är det inte möjligt med en ändring de kommande en-två månaderna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Högstadieskolorna fortsätter att ha kombinerad undervisning på distans och i skolornas lokaler till och med vecka 10. Elever som är i behov av särskilt stöd och elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet, kan få undervisning i skolans lokaler. Varje skolas rektor beslutar detta.
 • Gymnasieskolan har delvis fjärr- eller distansundervisning till och med vecka 9.
 • Ballingslövs skola har stängt vecka 7 på grund av personalbrist.

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna har öppnat upp verksamheten i begränsad och anpassad form för barn och unga födda 2005 eller senare. Tidigast efter sportlovet väntas verksamheterna även kunna öppna för ungdomar födda 2002 eller senare.
 • Barn och unga födda 2002 eller senare ska ha möjlighet att idrotta och ha fritids- och kulturaktiviteter. Därför har kultur- och fritidsförvaltningen öppnat bokning av lokaler och anläggningar för föreningar. Förutsättningen är att föreningarna följer de allmänna råden.

Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Vuxenutbildningen har förlängt distansundervisningen till och med vecka 9.

Kommunledningsförvaltningen

 • De veckovisa stabsmötena förändras från och med vecka 8. Jämna veckor är det stabsmöte med representanter från kommunledningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Udda veckor är det stabsmöte med representanter från samtliga förvaltningar och bolag.
 • Kommunen har beviljats stadsbidrag på cirka 9 miljoner kronor för kostnader kopplat till coronaviruset under september till november 2020.

Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.