Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Medborgarlöften för ökad trygghet

Hässleholms kommun och polisen har tillsammans kommit överens om medborgarlöften för 2021. Medborgarlöften är en viktig del av kommunens och polisens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Grannsamverkan, droghandel och trafik

Hässleholms kommun och polisen lovar att fortsätta med grannsamverkan och bjuda in till minst en kontaktombudsträff. Att arrangera och bjuda in till minst en trygghetsvandring under året på en prioriterad ort eller plats i kommunen är också ett av medborgarlöftena.


Några av polisens löften 2021 är att fortsätta arbetet mot den öppna droghandeln och att intensifiera arbetet mot tongivande kriminella i kommunen. Ett annat löfte är att göra minst 20 riktade trafikkontroller i månaden för att minska problem i trafiken.


- Ett medborgarlöfte är till för medborgarna. Det handlar framförallt om den upplevda tryggheten i kommunen. Vi lyssnar på medborgarna och tar in deras synpunkter och upplevelser för att kunna göra insatser och åtgärder som förbättrar tryggheten där det behövs, säger Evangelinn Jonsson, drog- och brottsförebyggande samordnare i Hässleholms kommun.

 

Löften utifrån den lokala lägesbilden

Medborgarlöftena grundar sig i den lokala lägesbilden som baseras på underrättelseinformation, polisens trygghetsmätning, vad som framkommit i dialoger med medborgarna, brottsstatistik samt information från arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet).


I början av varje år utformar Hässleholms kommun tillsammans med polisen gemensamma medborgarlöften.


Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen och kommunen.