Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nu är detaljplanen för Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) ute på granskning

Förslag till detaljplan för Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset och Vänhem) finns nu tillgängligt för granskning. Granskningen pågår till och med den 1 mars 2021.

Syftet med detaljplanen

Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av ny bebyggelse med blandade funktioner samt utveckling av befintliga grönområden.


Förslaget till detaljplan stämmer överens med områdets föreslagna användning i kommunens översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen.


Lämna dina synpunkter på planförslaget

Synpunkter kan lämnas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden fram till och med den 1 mars 2021.


Synpunkterna skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Paradiset granskning

Planförslagets avgränsning markerat med röd linje. Områdets lokalisering i Hässleholm markerat med röd punkt i den lilla bilden.