Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fortsatt fjärr- eller distansundervisning på deltid i grundskolan

Kommunens högstadieelever får fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning. Sedan skolstart har eleverna, efter att inledningsvis haft sin undervisning helt som fjärr- eller distansundervisning, växelvis varit i skolans lokaler och haft fjärr- eller distansundervisning, för att minska trängseln i skolan. Nu beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att eleverna ska fortsatt ha delvis fjärr- och distansundervisning fram till den 14 mars.

  • Vecka 7: årskurs 8 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
  • Vecka 9: årskurs 7 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
  • Vecka 10: årskurs 7 och 8 har fjärr- eller distansundervisning.

Elever som är i behov av särskilt stöd och elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet kan få undervisning i skolans lokaler. Detta beslutar rektor om.

 

Det är fortsatt möjligt för elever som har fjärr- eller distansundervisning att beställa skolmat för avhämtning.