Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 5

Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Antalet fall av covid-19 minskar inom omsorgsförvaltningens verksamheter. Varje vardag klockan 14 uppdateras antalet smittade på hassleholm.se
  Aktuellt läge inom vård och omsorg
 • De personer som har velat vaccineras inom hemtjänstens områden öster, centrum och norr i Hässleholm har fått sin första dos. Området väster dröjer ytterligare någon vecka på grund av brist på vaccin. För hemtjänstens områden utanför Hässleholm har personer på vissa orter erbjudits vaccin än så länge.
 • Medarbetarna inom omsorgsförvaltningen använder visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs för att undvika smittspridning.


Barn- och utbildningsförvaltningen

 • I dag onsdag tog arbetsutskottet beslut om att årskurs 1 på Hässleholms tekniska skola ska ha distans- eller fjärrundervisning på heltid till och med vecka 7. Årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola turas om att ha undervisning i skolan och på distans, för att minska trängseln i skolornas lokaler. Det ändrade beslutet beror på att det förekommer en ökning av konstaterade fall av covid-19 bland elever och personal. Fallen har ingen tydlig koppling till skolan, en klass eller viss årskurs.
 • Högstadieskolorna fortsätter att ha kombinerad undervisning på distans och i skolornas lokaler till och med vecka 6. Beslut om fortsatt undervisning fattas vecka 6.
 • På Jacobsskolan har eleverna omväxlande undervisning på distans och i skolans lokaler till och med vecka 7, som planerat. En tredjedel av skolans elever är på plats samtidigt.
 • Besluten för högstadie- och gymnasieskolorna omprövas inför vecka 9.
  Gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning


Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Verksamheterna inom kultur och fritid följer läget och väntar på eventuellt ändrade rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

 • Förvaltningens inspektörer prioriterar tillsyn som kan göras digitalt. Besök som måste vara fysiska planeras till den senare delen av året. Om ett tillsynsbesök är inomhus har inspektörerna alltid visir och munskydd. Vid besök utomhus hålls alltid minst två meters avstånd.


Kommunledningsförvaltningen

 • En arbetsgrupp med en representant från varje förvaltning ska från och med nästa vecka påbörja arbetet med hur Hässleholms kommuns olika verksamheter ska ställa om efter pandemin. Frågor som ska diskuteras är bland annat möjlighet till distansarbete, digitala konferenser, möjligt förändrat behov av lokaler.


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.