Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Internationella dagen - Vad tar vi med oss?

Den 27 januari deltog Europa Direkt på SKR:s Internationella dag. Årets digitala konferens fokuserade på hur Sverige, EU och världen arbetar vidare i sviterna av coronapandemin. Representanter från kommuner och regioner i hela Sverige tog del av kunskap och inspiration från olika organisationer om att upprätthålla effektiva verksamheter trots pandemins utmaningar.

Värna om både självstyre och samarbete

Under konferensen lades stort fokus på ämnet att bevara det kommunala självstyret samtidigt som samarbete mellan verksamheter bör utvecklas för att klara av de snabba förändringarna i samhället. Emilia Saiz, Generalsekreterare för UCLG (United Cities and Local Governments) konstaterade att världen behöver internationellt samarbete för att på ett hållbart sätt kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

EU-minister Hans Dahlgren konstaterade att pandemin har visat vikten av EU i en krishanteringsprocess där gränsöverskridande samarbete underlättat för exempelvis produktion och distribuering av vaccin. Dahlgren sade vidare att coronapandemin även visat de sköra delarna av EU. Dahlgren menar att det är viktigt att bibehålla stabilitet i Sverige oavsett situation internationellt, men fortsatt samverka med och rådfråga EU


Det digitala är viktigare än någonsin

Pandemin har drastiskt ökat den digitala kontakten mellan tjänstemän, förtroendevalda och medborgare. Digitalisering har länge varit en betydelsefull del av samhället. Den digitala utvecklingen visar sig dock nu vara viktigare än någonsin för att lyckas inkludera alla i samhället under tider som kräver distansarbete och distansutbildning i betydligt större utsträckning än tidigare. Jelena Drenjanin, ordförande i SKR:s EU-beredning samt kommunalråd i Huddinge kommun menar att ökad digitalisering är viktigt för att möjliggöra jämställdhet i samhället. Drenjanin sade även att innovation är nyckeln för att en verksamhet ska kunna upprätthållas i en pandemi.

Mer information

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) arrangerar årligen Internationella dagen för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.

SKL International jobbar internationellt med att människor ska ha makt att forma sina egna liv i inkluderade lokala demokratier och hållbara samhällen. Följ deras arbete i podcasten Localised & Vocalised. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.