Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tyck till om förslaget till ny energi- och klimatplan

Ett förslag till ny energi- och klimatplan för Hässleholms kommun är ute på remiss fram
till och med den 25 mars 2021.

Vad är energi- och klimatplanen?

Varje kommun måste ha en aktuell plan för sin energianvändning. Många av målen i den nuvarande planen från 2010 har uppnåtts, men nya mål och krav på åtgärder har tillkommit.


Den nya planen beskriver hur Hässleholms kommun ska bidra till att uppnå nationella energi- och klimatmål till år 2030. Det innehåller också förslag på aktiviteter för att nå målen.


- Planen ska visa vägen för hur vi som kommun kan optimera vår energianvändning och minska vårt energibehov. Det gör att vi på sikt minskar vår negativa inverkan och belastning på klimatet. Planen ska alltså bidra till ett hållbarare Hässleholm, säger Torbjörn Håkansson, miljöchef i Hässleholms kommun.

Klimatväxlingsfond

Åtgärderna förväntas leda till minskade utgifter och
30 procent av besparingarna föreslås läggas på en klimatväxlingsfond där avkastningen används till aktiviteter som bidrar till att nå planens mål.


Planens fokusområden är:

  • Transport och mobilitet
  • Fastigheter
  • Konsumtion
  • Energitillförsel, elsäkerhet och effektbehov


Synpunkter

Du kan vara med och tycka till!

Synpunkter på energi- och klimatplanen lämnas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden fram till och med den 25 mars 2021.


Synpunkterna skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller via vanlig post.


E-post


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm