Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Markan öppnar igen – i temporär form

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att genomföra åtgärder på Markan i syfte att kunna fortsätta driva verksamheten i fastigheten temporärt, fram tills att beslut om permanent verksamhet är taget och verkställt.

Redo för öppning

Regeringen har lättat på restriktionerna för barn och unga och nu står det klart att Markan kan fortsätta bedriva sin verksamhet i sin befintliga lokal, åtminstone tills vidare. Kultur- och fritidsförvaltningen har en ambition att öppna upp Markan i begränsad och anpassad form från och med den 8/2.


Bakgrund till beslutet

Under 2020 lade räddningstjänsten i Hässleholms kommun ett föreläggande på fastigheten där Markan idag ligger. Föreläggandet innebar att om åtgärder inte vidtogs innan 31 december 2020 så måste verksamheten stänga. Räddningstjänsten har efter detta givit dispens fram till 31 mars 2021 för åtgärderna. 


Parallellt med detta finns idag en politisk dialog kring Markans framtid som en del av processen kring Ungdomens hus där man tittar på att antingen endast flytta Markan in i fastigheten T4 matsal eller göra ett större Ungdomens hus i matsalen i vilket Markans verksamhet skall ingå. Ett annat förslag som idag utreds är kostnaden för att istället göra nödvändiga åtgärder på Markan för att därigenom fortsatt driva verksamheten där.


Verksamheten kan vara kvar i anpassad form

Enligt tekniska förvaltningen är processen att få fram beslut i frågan samt att verkställa ett sådant beslut ca 12-18 månader beroende på vilken väg man väljer att gå. Under denna tid behöver Markans verksamhet lokaler för att kunna drivas vidare, om än i mer begränsad form.


Tekniska förvaltningen har nu låtit en konsult ta fram ett yttrande kring förutsättningarna för att kunna driva Markans verksamhet kvar på Markan i
temporär form. Yttrandet ger kultur- och fritidsförvaltningen mycket goda förutsättningar att driva verksamheten vidare med mycket små åtgärder.


De kostnader som är förbundna med åtgärderna beräknas bli så pass låga att de ryms inom verksamhetens driftsbudget och inte bör påverka utfallet på årsbasis negativt.