Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 4

Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Samtliga av de som har velat vaccineras på Hässleholms kommuns särskilda boenden har fått den första vaccindosen. Även en del områden inom hemsjukvården har fått sin första dos. Omsorgsförvaltningen har fått något färre doser än förväntat. Det innebär att det dröjer ett par veckor innan alla som vill vaccineras i hemsjukvården får sitt första vaccin.
 • Medarbetarna inom omsorgsförvaltningen använder fortsatt visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs för att undvika smittspridning.
 • Antalet smittade med covid-19 inom omsorgsförvaltningens verksamheter uppdateras varje vardag klockan 14. Det pågår smittspårning i de verksamheter där det finns bekräftade fall.
  Aktuellt läge inom vård och omsorg


Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Det har varit färre konstaterade fall av covid-19 bland barn, elever och personal i verksamheterna under januari i år jämfört med andra halvan av november och hela december 2020
 • I måndags började högstadiet och gymnasiet successivt övergå till undervisning i skolans lokaler. Årskurserna turas om att ha undervisning i skolan och på distans för att minska trängseln i skolornas lokaler. Besluten som gäller högstadiet omprövas inför vecka 7, medan besluten för gymnasieskolorna omprövas inför vecka 8
  Delvis distans- och fjärrundervisning för högstadiet
  Delvis distans- och fjärrundervisning för gymnasiet
 • Om det inte finns några särskilda risker för smittspridning kan elever i årskurs F-6 resa mellan skolor för undervisning. Elever från olika skolor hålls åtskilda så långt det är möjligt.
  Åtgärder inom förskola och skola


Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Det är nu möjligt att boka lokaler och anläggningar för träningsaktiviteter för barn och unga födda 2005. Varje lokal är skyltade med hur många som får vistas där samtidigt, enligt pandemilagen
 • Verksamheten för fritidsgårdar planerar att öppna viss verksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare från och med den 8 februari
  Lättade restriktioner för barn och ungas fritid


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

 • Länsstyrelsen Skåne ber förvaltningen om hjälp för att identifiera platser i Hässleholms kommun där det kan förekomma trängsel. Detta är en del i länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet för pandemilagen.


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.