Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Lämna dina synpunkter på kommunens förslag till Kulturmiljöplan

Ett förslag till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad är ute på remiss fram till och med den 21 februari.

Vad är en Kulturmiljöplan?

Kulturmiljöplanen ska bidra till att på ett konkret sätt kartlägga byggnader och miljöers befintliga värden och hur dessa ska tas tillvara för att inte gå förlorade. Kulturmiljöplanen består dels av ett skriftligt dokument, dels av en digital karta.


Synpunkter

Synpunkter kan lämnas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fram till och med den 21 februari.


Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Hässleholmsgården. Foto: Ingela Karlsson Blomén.

Hässleholmsgården. Foto: Ingela Karlsson Blomén.