Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nu installeras besöksräknare i
Hässleholms centrum

För att få statistisk på hur många som besöker Hässleholms centrum kommer vi nu att installera besöksräknare. De sätts upp i centrum samt vid entréerna på centralstationen i slutet av januari. Genom att läsa av wifi-signaler från mobiltelefoner kommer man kunna se hur många som rör sig i området och under vilka tider.

Flygfoto över Hässleholms centrum.

Foto: Daniel Larsson/fotografdaniel.se

- I upphandlingen av besöksräknare har vi varit noga med att dataskyddet ska uppfyllas. Inga personuppgifter kan sparas då wifi-signalerna anonymiseras i stort sett direkt när de registreras. Endast statistik över antalet besökare kommer att sparas. Det kommer alltså inte att samlas in någon ytterligare information kring besökaren, säger Calle Alm, informationssäkerhetsansvarig på Hässleholms kommun.

Tillväxtavdelningen har fått medel från Jordbruksverkets landsbygdsfond och Leader
Lag PH för att genomföra projekt HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell. Pengarna ska under en tvåårsperiod användas till besöksräknare, en centrumutvecklingsprocess ledd av Svenska Stadskärnor samt erfarenhetsutbyte med andra städer som har genomfört eller är inne i motsvarande process.

 

Projektet genomförs i nära samarbete med centrumföreningen Hesslecity.

- Installation av besöksräknare är en del i arbetet med att utveckla Hässleholm som handels- och mötesplats. Besöksräknarna kommer att ge information om hur flödena ser ut, vilket hjälper kommunen i arbetet vid eventuella ombyggnationer och planering av evenemang, säger Anna Nordstrand, projektledare för HUS.

Med en uppsättning av besöksräknare i Hässleholm får vi viktiga fakta och statistik över hur människor rör sig i centrum.

Våra medlemmar har efterfrågat att kunna ta del av hur flödena ser ut. Det är ett viktigt underlag vid till exempel etableringar av verksamheter. Vi ser detta som ett verktyg i planeringen av framtidens Hässleholm, säger centrumledaren Johan Jönsson.

Mer information

Projektnamn: HUS – Hässleholms utveckling via Samverkansmodell


Projektägare: Hässleholms kommun


Samarbetspartner: Hesslecity


Projektperiod: 2020-09-01 - 2022-11-30


Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


Projektstöd: 1 110 788 kr


Projektets syfte är att stärka och utveckla förutsättningarna för Hässleholms centrum
som handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk stadskärna stärker utvecklingsförutsättningar och tillväxt i såväl staden Hässleholm som för hela Hässleholms kommun.

 

Projektet genomförs i samarbete med Hesslecity och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Lag PH.

Loggor