Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 3

Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun.

Omsorgsförvaltningen

 • Efter den här veckan har samtliga av de som vill vaccineras på våra äldreboenden fått vaccination. De som har hemsjukvård börjar vaccineras den här veckan. I nuläget går vaccinationerna som planerat, men de kan ställas in med kort varsel om vaccin inte levereras i tid
 • Medarbetarna inom omsorgsförvaltningen använder visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare använder medarbetarna full skyddsutrustning; munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är fortsatt mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs för att undvika smittspridning.
 • Antalet smittade med covid-19 inom omsorgsförvaltningens verksamheter uppdateras varje vardag klockan 14.
  Aktuellt läge inom vård och omsorg

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Förvaltningsledningen får in rapporter om smitta i verksamheterna, men inte i samma omfattning som före jullovet
 • Förvaltningen väntar på om det blir nya eller förlängda rekommendationer om fjärr- och distansundervisning för elever i högstadiet och gymnasiet
 • De begränsningar som förvaltningen själv beslutar om, exempelvis lämning och hämtning utanför förskolor, fritids och skolor gäller fram till sportlovet, men kan förlängas.
  Åtgärder inom förskola och skola

 

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Verksamheterna får in många frågor från föreningar om hur det blir med bland annat simhallar och idrottsanläggningar efter den 24 januari. Om det inte kommer nya direktiv från regeringen eller Folkhälsomyndigheterna kommer dessa verksamheter fortsätta hålla stängt fram till åtminstone slutet av februari.

 

Arbetsmarknadsförvaltningen

 • All undervisning på SFI och vuxenutbildningarna inom arbetsmarknadsförvaltningen sker på distans tills vidare.


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.