Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuell lägesbild vecka 2

Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Framöver kommer en sammanfattad aktuell lägesbild presenteras varje vecka på hassleholm.se.

Sammanfattning av det aktuella läget

• Vaccinationen av boende och personal på våra äldreboenden påbörjades den 12 januari. Först ut är äldreboendena Högalidshemmet, Kaptensgården och Nybohemmet. De boende och personal som samtycker till vaccinationen får även lämna en hälsodeklaration innan själva vaccinationen kan ges. Framöver kommer vaccinationer att genomföras på samtliga äldreboenden i kommunen. Det är antalet doser som varje vårdcentral får tilldelat som styr planeringen.


• Omsorgsförvaltningen har nya rutiner utifrån Vårdhygien och Smittskydd i Region Skånes rekommendationer. Nu använder medarbetarna visir tillsammans med munskydd och övrig skyddsutrustning i allt omvårdnadsarbete. I allt vårdnära arbete hos alla vårdtagare används full skyddsutrustning, det vill säga munskydd, visir, förkläde och handskar. Det är fortsatt mycket viktigt att de basala hygienrutinerna följs och att på- och avklädning sker på ett korrekt sätt för att undvika smittspridning.


• Antalet smittade inom omsorgsförvaltningens verksamheter uppdateras varje vardag klockan 14
Aktuellt läge inom vård och omsorg


• Elever i årskurs 7-9 samt gymnasieskolorna har distans- eller fjärrundervisning för att minska smittspridningen. Eleverna har möjlighet att hämta matlådor, antingen varje skoldag eller frysta matlådor inför en hel skolvecka för de elever som bor långt ifrån sin skola. Distansundervisningen pågår till och med den 24 januari och kan komma att förlängas
Distansundervisning på högstadiet

Möjlighet för elever att hämta om matlådor


• Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är stängda till och med den 24 januari, förutom biblioteken som har öppnat vissa delar. Förvaltningen ser över hur pandemilagen påverkar verksamheterna som exempelvis badhus, idrottsanläggningar, lokaler för uthyrning samt lokaler som delas med andra aktörer.


• Socialförvaltningen har ett högt inflöde av ärenden och därmed en stor arbetsbelastning. Förvaltningen planerar för en omstrukturering för att kunna hantera ärenden i tid.


• All undervisning på SFI och vuxenutbildningarna inom arbetsmarknadsförvaltningen sker på distans.


Hässleholms kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.