Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholms högstadieskolor övergår till distans- och fjärrundervisning

Från och med tisdag den 12 januari går Hässleholms kommuns högstadieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag den 8 januari efter önskemål från rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne.

Beslutet lyder enligt följande:

”Undervisningen vid Hässleholms kommuns grundskolor, årskurserna 7-9, övergår till fjärr- eller distansundervisning från 12 januari – 24 januari, 2021, enligt rekommendation från smittskyddsläkaren i Skåne.

Rektor medges att ta beslut om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd samt för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet

Förvaltningen får i uppdrag att förbereda andra lösningar till undervisning efter den 24 januari.”

 

Skolledningen för respektive grundskola kommer under måndagen 11 januari att informera bl a om hur rutinerna för undantag ska hanteras. Information ges i första hand på Schoolsoft.

 

Vi kommer att erbjuda elever som har fjärr- eller distansundervisning hemifrån att hämta matlåda. Schema för beställning och hämtning av matlåda.

 

Beslutet gäller fram till den 24 januari. Vi återkommer troligen torsdagen 21 januari med information om vad som gäller från 25 januari.

 

Alla resor mellan skolor inställda

Under perioden 12-24 januari ställs alla resor mellan skolor för elever i tidigare årskurser in (upp till årskurs 6). Det medför att de skolor som åker till annan skola för t ex undervisning i språk, slöjd och hem- och konsumentkunskap får genomföra det på annat sätt under dessa veckor.