Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Markan fortsatt stängt – byte av lokal planeras

Många kultur- och fritidsverksamheter är stängda fram till den 24 januari. Men nu står det klart att även om pandemins utveckling skulle tillåta en öppning av verksamheterna, så kommer Markan inte att öppnas – inte i sina befintliga lokaler.

Markan flyttar ut

Det som ligger till grund för beslutet är den föreskrift som Räddningstjänsten tidigare har lagt på Markanfastigheten, där det krävs omfattande åtgärder för att Markans verksamhet ska få fortsätta bedrivas i lokalen efter den 31 december 2020. Bland annat krävs ett helt nytt brandlarmsystem. Därför tittar kommunen nu på att istället flytta Markans verksamhet.

 

En möjlig lokal är T4-matsal. Alternativet ska nu utredas.

 

– Det är tråkigt att vi ska behöva komma i ett sådant här läge. Markan har genom åren betytt så mycket för så många, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande för styrgruppen Markan/Ungdomens hus processen, och fortsätter – Samtidigt kan vi nu se fram emot något nytt. En verksamhet för de unga i Hässleholm i nya anpassade lokaler i gamla T4-matsal. Min förhoppning är att vi kan få en bred politisk enighet i denna, för våra ungdomar, viktiga fråga.

 

Ny lokal i fokus

Anledningen till att man väljer att titta på en flytt till T4-matsal istället för att åtgärda fastigheten på Markan, är att matsalslokalen ur ett längre perspektiv är strategiskt mer intressant.

 

– Det behövs en ungdomsverksamhet på stadens västra sida även i framtiden. För oss är det självklart att då placera den i en fördelaktig lokal som är strategisk i området, flyttkarusellen blir smidig då framtida verksamhet flyttar till grannfastigheten, T4-matsalen har ett högt bevarandevärde med sin koppling i området och därmed till Hässleholms historia, säger Johan Peltonen (SD), ledamot i styrgruppen, och fortsätter – Dessutom ser vi en större möjlighet att utveckla området med bostäder ända från T4 till Åhusfältet.

 

– Det är viktigt att vi i detta läge inte överger våra ungdomar utan så snart som möjligt kan starta processen med att i dialog med våra unga ta fram såväl en permanent som en tillfällig verksamhet som blir riktigt bra, säger Henrik Backlund (S), ledamot i styrgruppen.

Markan

Markan