Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny barnomsorgstaxa för 2021

Från och med den 1 januari 2021 gäller en ny barnomsorgstaxa. Maxtaxan justeras till 1510kr och högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa till

50 340 kronor.