Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hur kan Hässleholm utvecklas som infrastrukturell nod?

Ett bra exempel på hur EU-finansiering kan göra nytta i den lokala utvecklingen finns i vår egen kommun. Hässleholms kommun har nu genomfört förstudien ”Hässleholm som infrastrukturell nod” med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Resultat av förstudien ska presenteras efter årsskiftet.

Hässleholms tågstation

Hässleholms tågstation. Foto: Helen Clargården

Hässleholm - en plats för utveckling

I förstudien, som startade i oktober 2019, har det undersökts hur Hässleholm kan utvecklas som en infrastrukturell nod. Idén väcktes efter en rapport som pekade ut Hässleholm som en möjlig placering för en torrhamn. Fokus under förstudien var därmed på en eventuell etablering av en torrhamn i området Hässleholm Nord med den kommande höghastighetsjärnvägen. Ett annat syfte var att belysa hur området kan utvecklas och sammankopplas med de mer centrala delarna i Hässleholm. Ett underlag håller nu på att tas fram kring hur man skulle kunna gå vidare i ett genomförandeprojekt av utvecklingen av Hässleholm Nord.


Projekt mitt under pandemin

Planen var att studien skulle avslutas i juni 2020, men i och med pandemin blev projektet förlängt och den 31 december blev nytt slutdatum.

-På grund av restriktionerna som införts under covid-19 pandemin har man inte kunnat genomföra alla aktiviteter i förstudien, vilket är tråkigt. Vi skulle bland annat göra studieresor som tyvärr fick ställas in. Men vi har lyckats uppnå det vi sa att vi skulle genomföra, säger Sofia Stridsberg, projektsamordnare vid tillväxtavdelningen Hässleholms kommun.

Presentation av resultatet

En slutrapport håller på att tas fram och kommer att presenteras i januari nästa år. Slutrapporten är en sammanvägning av projektets samtal, möten och de två framtagna rapporterna av förstudiens två konsulter.

-Det har varit spännande att jobba med denna fråga och jag ser mycket fram emot att få presentera resultatet, säger Sofia Stridsberg.

Text