Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Färre utsatta för brott - ändå ökar otryggheten hos Hässleholmsborna

Hässleholms kommun och Polisen gör årligen en trygghetsmätning tillsammans. Genom mätningen får kommunen och Polisen en bättre kännedom om invånarnas uppfattning av problemnivån i det egna bostadsområdet, deras upplevda trygghet samt hur utsattheten för brott ser ut. Årets mätning visar att den upplevda otryggheten fortsätter att öka, trots att färre människor utsätts för brott.

-Trygghetsmätningen är en viktig del i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det ger oss en bredare bild över vilka områden och problem vi behöver arbeta extra med, säger Evangelinn Jonsson, drog- och brottsförebyggande samordnare vid socialförvaltningen.

Mätningen sammanfattas och redovisas med hjälp av ett problemindex, som sträcker sig mellan 0-6, där ett lågt värde tyder på en hög upplevd trygghet. Det generella problemindexet för Hässleholms kommun i årets mätning är 2,03. Värdet har varit ungefär detsamma sedan 2016. Siffran tyder på att det finns vissa problem och en upplevd oro i kommunen.

I årets trygghetsmätning är det inget nytt problem som sticker ut jämfört med tidigare. Resultatet från trygghetsmätningen bekräftar i stort sett den bild som kommunen och Polisen redan har. Den upplevda otryggheten fortsätter att öka, trots att färre människor utsätts för brott. Framförallt går det att se en minskning vad gäller mängdbrott. Förutom problemet med upplevd otrygghet är det nedskräpning och trafikrelaterade problem som upplevs som störst även i år. På ett par platser i kommunen går det att se en ökad oro för inbrott.

- Här finns ett glapp mellan verkligheten och medborgarnas oro, vilket är viktigt att ta på allvar. Kanske kan vi från Polisens sida nå ut tydligare med hur bilden faktiskt ser ut, säger polisområdeschef Pär Cederholm.

- Polisen har redan idag ett väl uppbyggt samverkanssätt där kontaktvägarna mellan Polisen och kommunen är enkla. Det gör att vi kan agera tillsammans vid både långsiktiga och akuta situationer på ett bra sätt, säger kommunpolis Veronica Gustafsson.

- Det ska vara tryggt att bo och leva i Hässleholms kommun. Därför har vi i budgeten för 2021 lagt in stora satsningar för att på olika sätt förbättra trygghet och säkerhet. Det handlar om brandlarm, kameraövervakning och trygghetsbelysning, men också bättre skötsel av grönområden, gator och torg. Trygghetsmätningen ger en bra indikation på vad vi och Polisen behöver arbeta vidare med, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2021 kommer kommunen och Polisen att fortsätta sitt gemensamma brottsförebyggande arbete utifrån Samverkansöverenskommelsen 2019-2022. Resultatet kommer även att spela en viktig roll vid utformningen av 2021 års medborgarlöfte som beräknas att vara klart i början på nästa år.