Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Elda rätt och värna både luften och grannsämjan

I dagens samhälle bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldning i braskaminer och pannor inom tätbebyggda områden kan orsaka problem med luftvägsirritation, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Detta är varken bra för luftkvaliteten eller för grannsämjan. Det finns saker du kan göra för att minska störningarna från din vedeldning.

Bild på torr ved

Foto: Maria Larsson

Använd torr ved

Nyhuggen ved innehåller 45-50 procent vatten och torkad ved cirka 20 procent. Vid eldning med fuktig ved går en stor del av värmen åt till att torka bränslet. Det leder till stora utsläpp av sot och tjära. Avverka helst veden under vinterhalvåret och låt den torka ute under sommaren.

Undvik pyreldning och installera en ackumulatortank

Det är bättre att elda rejält en gång vid maximal effekt än att pyrelda under hela dagen. Om du har en gammal panna, bör du byta ut den mot en miljögodkänd för att ytterligare minska utsläppen. Det första steget är dock att installera en ackumulatortank till din panna om du inte har det.

Effektiv eldning i panna kräver att man har en ackumulatortank. Utsläppen minskar med upp till 90 procent om man ansluter en ackumulatortank, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Braskamin och kakelugn

Tänk på att en braskamin, kakelugn eller annan lokal eldstad inte ska användas för basuppvärmning. Det innebär att den bara ska ge ett tillfälligt värmetillskott i det rum där den är placerad och eldning i denna typ av eldstad får inte ske hela tiden.

Undvik ofullständig förbränning

Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen. Om röken från din skorsten är svart eller gul bör du ta reda på vad du har för problem med din panna eller eldstad. Vid god förbränning är röken närmast osynlig och ses varma dagar bara som värmedaller. Kallare dagar kan röken vara vit av vattenånga som kondenseras i den kallare luften.

Elda inte avfall

När man eldar avfall bildas och frigörs en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder till att man utsätter sig själv och sin omgivning för hälsorisker. Använd det bränsle som din panna eller eldstad är anpassad för.