Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Intervju med höstens praktikant

Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost erbjuder varje termin en praktikplats för en student. Emma Rohman som gjort sin praktik under hela den gångna höstterminen berättar i en intervju nedan om vad hon tycker har varit roligast och vad hon tar med sig från praktikperioden.

Foto på ung leende kvinna, ljust hår, svart tröja.

Emma Rohman, praktikant Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost.

Insyn i praktiskt EU-arbete

Hej Emma! Du började som praktikant på Europa Direkt Hässleholm i september, vill du berätta lite om hur tiden har varit hos oss?

- Det har varit en lärorik och spännande period! Jag har fått en större insyn i hur EU-arbete fungerar rent praktiskt. Inte minst har jag fått grepp om hur arbetet med dessa frågor sker på den lokala nivån. Det var särskilt intressant att se hur mycket som EU ändå påverkar det lokala arbetet i vardagen. Det har även varit roligt att vara länken mellan EU och medborgarna genom att bistå med information och uppmuntra till engagemang. Dock blev praktiken till viss del begränsad på grund av covid-19 då en del möten och evenemang blev påverkade av detta. Men min upplevelse har trots det varit väldigt bra.

Vad har du fått göra under din praktik?

- Jag har fått hjälpa till med det vardagliga arbetet som att skriva nyhetsbrev, nyhetsartiklar och sköta våra sociala medier. Förutom det fick jag vara med på olika evenemang såsom Europaforum och den Europeiska språkdagen, men även hålla i föreläsningar.

Vad har varit det roligaste under din praktikperiod?

- Det roligaste har varit att få lära sig nya saker och träffa nya människor. Men jag åkte även på studiebesök till Jönköping med EU-kontor Skåne Nordost och fick lära mig mer om EU-finansiering till bland annat olika projekt, vilket var spännande!

Vad ska du göra efter att praktiken är slut?

- Till våren skriver jag min kandidatuppsats i Europastudier vid Lunds universitet, efter det är det inte riktigt klart. Kanske studerar jag vidare, eller om jag lyckas hitta ett roligt EU-relaterat jobb.

Vi på Europa Direkt och EU-kontoret är väldigt glada att få ha haft Emma hos oss, och önskar henne all lycka till i framtiden!