Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Miljöchefen: "52 145 hässleholmare gör skillnad”

Vi behöver din hjälp för att bli en fossilfri kommun. Ett sätt att hjälpa till är att svara på klimatenkäten. Miljöchef Torbjörn Håkansson berättar mer om vad det innebär:

Miljöchef Torbjörn Håkansson

Hej Torbjörn,

varför gör ni en klimatenkät just nu?

- Det är dags att uppdatera kommunens energi- och klimatplan. Till det arbetet behöver vi veta vad medborgarna gör och tycker.

Vad har medborgarnas svar för betydelse?

- Vi vill veta hur vi som kommun på bästa sätt kan underlätta för hässleholmarna att ställa om till en lägre energianvändning eller till miljövänliga energialternativ. Därför ställer vi frågor om vardagen, vilka val man gör idag och vilka val man kan tänka sig att förändra.


Vad gör våra, alltså hässleholmarnas, val för skillnad för klimatet?

- Om var och en av oss varje dag gör vad vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser, blir de totala utsläppen av växthusgaser så småningom mindre. Det kan tyckas obetydligt i det lilla, men tillsammans gör 52 145 människor en betydande skillnad. Vill man ha konkreta råd och tips kan man ta hjälp av min kollega som är energi- och klimatrådgivare.


Klimat- och energiplanen, hur kommer den att påverka mig som medborgare?

- Planen ska visa vägen för hur vi som kommun kan optimera vår energianvändning och minska vårt energibehov. Det gör att vi på sikt minskar vår negativa inverkan och belastning på klimatet. Det gör också att vi kan minska kostnaden för energin, vilket i sin tur gör att det finns pengar över till andra insatser. Planen ska alltså bidra till ett hållbarare Hässleholm, på flera sätt.


Om jag är företagare i kommunen, hur påverkar klimat- och energiplanen mig?

- I arbetet med planen har vi en dialog med företagare om vad vi kan göra för att underlätta omställningen till klimatsmarta verksamheter. Till exempel utreder vi möjligheten att samordna tankställen för miljövänligare drivmedel.


Planer, strategier och dokument – finns det inte annat som är viktigare?

- Som kommun behöver vi jobba med det vi har omkring oss här och nu, samtidigt som vi planerar för framtida Hässleholm. Genom att politikerna bestämmer om planer och strategier på en övergripande nivå får vi i verksamheterna en bättre vägledning och riktning. På så sätt behöver vi inte ta ställning och utreda varje enskilt projekt, vilket gör arbetet snabbare och mer effektivt. Det underlättar inte bara inom kommunens verksamheter, det ger också dig som medborgare en möjlighet att vara insatt i Hässleholm idag och vår väg framåt.


Vad gör Hässleholms kommun och miljöavdelningen för att bidra till ett bättre klimat?

- Vi har en ständig dialog om hur vi kan minska och optimera energianvändningen. Vi ser över vilken typ av energi vi använder till bland annat kommunens bilar och uppvärmning av lokaler. Det finns saker att förbättra här, och därför innehåller klimatenkäten även frågor om vad man tycker att kommunen kan göra annorlunda för klimatets skull.


En sista fråga: Som miljöchef, vad har du för hälsning till hässleholmarna?

- Vi är här för dig, oavsett om du bor här eller har ditt företag här. Vår målsättning är att vara tydliga i det vi gör och vilka regler som gäller för olika delar av samhället. Om du undrar vad som gäller eller tycker att något är otydligt, är vi tacksamma om du hör av dig. Det finns mycket information på vår hemsida, och även Kontaktcenter kan svara på frågor. Självklart kan du även prata med oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


- Och just ja; tack för att du tar dig tid att svara på klimatenkäten. Du gör skillnad!

Det tar cirka 12 minuter att svara på enkäten. Dina svar är anonyma. Enkäten är öppen fram till och med den 15 januari, men svara gärna redan idag.