Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholms kommun förlänger handlings-program med åtgärder för att bistå näringslivet och föreningar under Coronapandemin

Till följd av spridningen av coronaviruset och de restriktioner som införts för att stävja smittspridningen är läget tufft för såväl näringsliv som föreningar i kommunen. Hässleholms kommun anser att det fortsatt krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att bistå och underlätta för våra företag och föreningar, både på kort och lång sikt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på onsdagen den 9 december att förlänga merparten av handlingsprogrammets åtgärder och att förstärka med ytterligare åtgärder. Vid sammanträdet beslutades även fördelningen av det tillfälliga föreningsstödet samt gavs ett nytt uppdrag till kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott utreda och redovisa förslag till nya åtgärder att stödja föreningslivet med under 2021.

Tillägg och förlängning i det lokala handlingsprogrammet

I april antogs en första version av ett kommunalt handlingsprogram med insatser och åtgärder i syfte att bistå det lokala närings- och föreningslivet. Åtgärderna har kompletterat nationella och regionala insatser och bland annat bidragit till att förbättra likviditeten hos företag och föreningar samt förenklat företagens vardag under den rådande krisen.

 

Beslut om tillägg har tidigare fattats av kommun-styrelsens arbetsutskott den 27 maj, den 22 juni samt den 16 september. I takt med den fortsatt ökade smittspridningen i samhället och de nya restriktioner som införts under hösten på nationell nivå har handlingsprogrammets åtgärder aktualiserats och ett fortsatt stöd till Hässleholms kommuns närings- och föreningsliv har ansetts behövas.

 

Under onsdagen den 9 december beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga merparten av åtgärderna i handlingsprogrammet, som nu sträcker sig till och med den 31 maj 2021, samt att ytterligare bistå till företag och föreningar med följande åtgärdspunkter:

 

  • Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörda för dialog om tillfällig reducering av enskild verksamhets hyra, i vissa enskilda fall bevilja förtida avträde från befintligt hyreskontrakt samt ge anstånd med hyror och avgifter.
  • Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri till och med den 31 maj 2021, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.

  • Tillsynsavgiften för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd som har debiterats 2020 ska efterskänkas, alternativt återbetalas.

Hässleholmsvaluta som extra julgåva

Besöks- och mötesnäringarna, såsom handel, service och restauranger, har drabbats hårt under covid-19-pandemin. Flera handelsföretag rapporterar om kraftigt minskade intäkter efter en förhållandevis god situation i början av hösten. Den tid på året vi nu befinner oss i är den allra viktigaste för handeln.

 

Hässleholmsvalutan är ett lokalt initiativ som tillkommit för att stödja den lokala handeln i Hässleholms kommun. HessleCity arbetade fram detta koncept i samverkan med lokala företag och butiker under våren. Valutan finns att köpa i olika valörer och giltighetstiden är 1 år från inköpsdatum. Butiker, restauranger, caféer, frisörer med flera ingår bland de företag som är mottagare av valutan och konceptet riktar sig till verksamheter i hela Hässleholms kommun. Ytterligare verksamheter som vill kan ansluta sig till användningen av Hässleholmsvalutan genom att vända sig till HessleCity.

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 9 december att anställda i Hässleholms kommun i år kommer att få en extra julgåva i form av Hässleholmsvaluta om 250 kr per person. Hässleholms verksamheter uppmanas att använda Hässleholmsvalutan även vid andra tillfällen, exempelvis som gåva.

 

Tillfälligt stöd till föreningar

Som ett tillägg till det lokala handlingsprogrammet i våras, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 juni att införa ett tillfälligt stöd på 500 000 kr till föreningar som drabbats ekonomiskt till följd av de restriktioner som införts. Sista dagen för att ansöka om bidraget var den 30 november och totalt 22 föreningar ansökte om bidraget.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 9 december att nio föreningar ska erhålla ekonomiskt stöd. Beslutet har baserats på en prioriteringsordning där bland annat föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har fått företräde.

Till följd av föreningslivets fortsatt tuffa situation, beslutades det också att ge kommundirektören i uppdrag att senast i början av februari 2021 redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag på nya åtgärder för hur kommunen fortsatt ska stötta föreningslivet i Hässleholms kommun under 2021.

 

Kommentarer från kommun-styrelsens arbetsutskott

-Det är viktigt att vi som kommun bistår vårt lokala näringsliv under pandemin för att bidra till att konkurrenskraftiga företag klarar krisen. Vi har sett och fått signaler om att centrumhandeln drabbats väldigt hårt när folk rör sig mindre i stadskärnan. Därför känns det bra att vi genom en extra julgåva i form av Hässleholmsvalutan till samtliga medarbetare på kommunen kan stötta den lokala handeln, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

-För att undvika nedläggningar och trygga arbetstillfällen krävs såväl nationella, regionala som lokala åtgärder för att bistå och underlätta för vårt näringsliv och föreningsliv under pandemin. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar, flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande av det lokala näringslivet och föreningslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag, säger Hanna Nilson (SD), kommunstyrelsens första vice ordförande.

 

-Det känns bra att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att förlänga stora delar av handlingsprogrammet, samt antagit nya åtgärder. Vi ser tyvärr framför oss en tuff tid med utmaningar även nästa år. Kommunen kommer fortsatt att arbeta vidare med att identifiera potentiella åtgärder som kan bistå närings- och föreningslivet under pandemin i dialog med lokala företag och föreningar samt i samverkan med regionala och nationella aktörer, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Mer information

Information om stöd och hjälp till företag under corona-pandemin Länk till annan webbplats.

 

Vill du veta mer om handlingsprogrammet kontakta:

Stefan Larsson, Tillväxtchef

Tel: 0451- 26 72 25 eller skicka e-post till Stefan


Vill du veta mer om stödet till föreningar kontakta:

Henrik Samevik, Fritidschef

Tel: 0709-81 82 06 eller skicka e-post till Henrik