Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Allvarligt smittskyddsärende får konsekvenser

Händelsen då en anställd på ett boende arbetat med konstaterad covid-19-smitta har utretts och arbetsgivaren har beslutat att vidta vissa arbetsrättsliga åtgärder.

Hässleholms kommun har utrett händelsen, där en anställd på ett boende arbetade med konstaterad covid-19-smitta. Förutom den anställde har tre chefer som var inblandade i händelsen varit föremål för arbetsgivarens utredning. Efter överläggning med berört fackförbund har arbetsgivaren beslutat om vissa arbetsrättsliga åtgärder.

 

För en av cheferna övervägde arbetsgivaren uppsägning. Efter överläggning med fackförbundet kommer personen att lämna sitt chefsuppdrag, men övergå till andra arbetsuppgifter inom omsorgsförvaltningen. För en av cheferna har en skriftlig varning övervägts. Efter ytterligare inhämtande av uppgifter och samtal blir åtgärden istället att genomföra ett kraftfullt tillrättavisande samtal, för att inskärpa allvaret i situationen. Detta gäller även för den tredje chefen.

Enhetschef är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som kräver sinnesnärvaro och handlingskraft. I den här händelsen gick det fel. Vi kan alla göra fel, och även beslut kan bli felaktiga, men vi måste ha ett bra underlag innan vi fattar beslut. Det är problemet i det här fallet. Cheferna borde ha undersökt alla andra möjligheter att lösa bemanningen. Det förarbetet har inte gjorts tillräckligt väl innan det drastiska beslutet togs, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist-Borg.

Samtal har också förts med medarbetaren som blev sjuk. I samtalet klargjordes hur personen kunde ha agerat i situationen när den uppfattade att den blev beordrad att jobba. Ingen disciplinär åtgärd har vidtagits i det fallet.