Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Distansundervisning från måndag

Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och går över till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan från 7 december – 6 januari.

Folkhälsomyndigheten har under dagen informerat om att de rekommenderar gymnasieskolorna att övergå till distansundervisning.

 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

 

Folkhälsomyndigheten poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden.

 

Till skillnad från beslutet i mars 2020 om att gymnasieskolorna skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning får skolorna nu göra undantag för vissa utbildningsmoment eller elevgrupper.

 

De elever och vårdnadshavare som är berörda av det kommer att bli kontaktade om hur dessa undantag ska tillämpas.

Vi vädjar till alla att hjälpas åt att följa de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen, med förhoppningen om att vi kan återgå till att delar av utbildningen genomförs i skolans lokaler från vårterminsstarten, skriver Rolf Bengtsson, förvaltningschef i ett brev till elever och vårdnadshavare.