Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Då ska barn stanna hemma från skola och förskola

Folkhälsomyndigheten har utökat rekommendationerna för barn i familjer där någon har konstaterad covid-19. Budskapet är stanna hemma från förskola eller skola om någon i familjen eller hemmet konstaterats smittad med coronavirus (covid-19)

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i rekommendationen ”Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19” idag skrivit följande:

”: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.”

Rekommendationen gäller självklart även i fritidshemmen.

 

Det går att läsa mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetens hemsida, länk finns under Mer information.

 

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens framkom det att barnet bör stanna hemma ca 7 dagar från att den person som har konstaterats smittad har testat sig, under förutsättning att den smittade tillfrisknar under tiden. Om den smittade är fortsatt sjuk eller om någon mer i hushållet testas positivt ska barnet fortsatt stanna hemma. Om det framkommer tydligare rekommendationer kring detta återkommer vi med uppdaterad information.

 

I Hässleholms kommun tillämpas rekommendationen från onsdagen 2 december.

 

Vi vädjar till alla som har någon i familjen eller hemmet som är konstaterat smittad att respektera rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

Vi hjälps genom alla åtgärder åt att minska smittspridningen!