Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tillsammans mot våld

I november har vi i Hässleholms kommun kampanjen Tillsammans mot våld. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsernas nationella kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. I vår kommun lyfter vi under kampanjperioden fram information om vart du som är utsatt för våld kan vända dig.

Pandemin ökar risken för våld i nära relationer

Nya restriktioner, ökad isolering och mer tid hemma kan vara jobbigt för många men för individer som redan är utsatta för hot och våld kan det vara en fara för liv och hälsa.

-Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som måste prioriteras. Risken finns att våldet bakom stängda dörrar ökar nu när mer tid spenderas i hemmet till följd av pandemin. Vi alla måste våga agera och sluta ignorera, säger Evangelinn Jonsson, Drog-och brottsförebyggande samordnare.


Alla ska ha möjlighet till stöd

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. I över 300 butiker runtom i landet visas i samband med kampanjen ett bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp.

-Socialförvaltningen kan ge våldsutsatta skydd och stöd, men för många är det svårt att ta kontakt och berätta om situationen. Genom kunskapsspridning om våld kan fler uppmärksamma våldsutsattas situation och vara den som lyssnar när någon vågar berättar. Hjälp oss att nå ut och hjälp våldsutsatta att ta kontakt med Socialförvaltningen för att få skydd och stöd, säger Martina Mårtensson, Samordnare Våld i nära relationer.


Informationen måste nå ut

Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt - både de som jobbar i hela landet och de som jobbar lokalt - sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.


Informationen till våldsutsatta sprids främst via affischering och inlägg i sociala medier. Den lokala satsningen ska komplettera den nationella informationen som visas på butikernas skärmar. På det sättet hoppas vi fånga upp så många som möjligt av de individer som är utsatta för våld på olika sätt och som kan vara i behov av stöd och hjälp.