Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuellt om coronasituationen

Pandemin fortsätter att påverka våra verksamheter. I den här sammanställningen får du bland annat del av läget på våra äldreboenden samt i våra förskolor och skolors verksamheter.

Förlängt besöksförbud för att skydda våra äldre

Hässleholms kommun har förlängt besöksförbudet på alla äldreboenden till och med den 13 december. Anledning är att skydda våra äldre, eftersom smittspridningen i samhället ökar. Beslutet innebär att besök på äldreboende endast erbjuds vid undantagsfall och vid vård i livets slut.


I dagsläget är 29 brukare på kommunens äldreboenden konstaterat smittade med covid-19. Barriärvård är insatt och covidteamet är aktivt där det finns bekräftad smitta. Smittskydd Skåne gör omgående smittspårningarna vid konstaterade fall, både hos brukare och personal. Detta gäller även vid bekräftad covid-19 inom hemtjänsten.

 

Det är fortsatt god tillgång på skyddsutrustning. Munskydd används i all ansiktsnära vård, som ett komplement till de basala hygienrutiner som gäller inom omsorgen.


Aktuellt smittläge inom vård och omsorg


Information och åtgärder inom förskolor och skolor

Inom förskolor och skolor jobbar verksamheterna fortsatt med att följa råden för att minska smittspridningen. Förutom att lämning och hämtning sker utifrån respektive förskolas eller skolas anvisningar, undviker personal att cirkulera mellan olika skolor. En annan åtgärd är att vikarier inte ska vara i olika verksamheter, så långt det är möjligt. Undervisning där elever behöver åka mellan olika skolor ställs in, om det finns en risk att konstaterad smitta spridits på den enhet dit eleverna vanligtvis åker.


Efter höstlovet ökade smittspridningen av coronaviruset i skolans verksamheter.
I nuläget konstateras nya fall av covid-19 bland elever och personal varje dag på olika skolor i Hässleholms kommun.


Vid misstänkt smitta vidtar skolans eller förskolans rektor omgående åtgärder för att förhindra smittspridningen. Rektorn informerar vårdnadshavarna om att det finns konstaterat fall av covid-19 i verksamheten. På gymnasiet får eleverna gå hem för att ha undervisning på distans om det finns risk för att smitta spridits inom klassen eller i andra grupperingar på skolan.


Frånvaro

Sjukfrånvaron och vård av barn minskar något inom våra verksamheter överlag, men personalfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att öka. Alla verksamheter fungerar i nuläget, och det finns beredskap för att omfördela personal om läget försämras. Genom att inte bli smittad och genom att inte smitta andra är du med och bidrar till att den samhällsviktiga verksamheten kan fortsätta, inte minst inom vården.


Barer och restauranger slutar servera alkohol klockan 22

Från och med den 20 november ska barer och restauranger sluta servera alkohol klockan 22 för att minska risken för smittspridning. Det är den som har tillstånd att servera alkohol som ansvarar för att följa förordningen. Alkoholhandläggarna på socialförvaltningen har tillsammans med polisen ansvaret för tillsynen av alkoholserveringen.


Hjälp till riskgrupper

Den som tillhör en riskgrupp och inte har någon som kan handla mat eller läkemedel åt sig, kan få hjälp via Frivilliga resursgruppen. Man ringer då kontaktcenter för vägledning. Hjälpen bygger på frivilliga insatser i samverkan med Röda Korset, Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet. Tillgången till hjälp är beroende av hur situationen med coronaviruset utvecklar sig.


Krisledningsstaben samordnar arbetet

Hässleholms kommuns krisledningsstab fortsätter samordna det övergripande arbetet. Den utökade staben med samtliga förvaltningschefer och bolags-vd:ar har ett digitalt möte varje vecka. Utöver det har den ordinarie krisledningsstaben två digitala avstämningar per vecka, allt för att samordna utifrån hur läget utvecklar sig.


Förlängning av skärpta allmänna råd

De allmänna skärpta råden för Skåne är förlängda till och med den 13 december. Därmed har också Hässleholms kommun förlängt besluten om hur de skärpta råden påverkar verksamheterna till samma datum. Besluten kan förlängas.