Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ännu en förskola byggs i Hässleholm

Bygget av kommunens första konceptförskola på två plan startade i november. Förskolan som ska ligga på T4-området ska rymma 105 barn och kommer att ha ett eget tillagningskök.

Det byggs just nu för fullt på T4-området och många av bostäderna är redan klara. På området väntas det flytta in många barn som kommer att behöva förskoleplats framöver.

Tomten där den blivande förskolan kommer att ligga är lite speciell och skapar speciella förutsättningar. Byggrätten är lite mindre och vi har skogen att förhålla oss till. Därför justerar vi konceptförskolan och bygger en förskola med två våningar i stället och utnyttjar på det sättet höjden för att få ut den yta som förskolan behöver, säger Jonny Persson, projektledare.

Förskolans tema blir natur och skog, passande eftersom de kommer att ha skogsområde utanför dörren.

Förutom att en ny förskola på T4-området medför förbättrade möjligheter att klara en ökad efterfrågan framöver, så är den i sig ett spännande projekt. Den första tvåvåningsförskolan vi bygger, på en tomt som kommer att erbjuda mycket bibehållen natur, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen har i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny konceptförskola i 2-plan. Funktioner och rumsbildning bygger på tidigare uppförda 1-plans konceptförskolor i/på Vinslöv, Bjärnum, Tyringe, Ljungdala och Sösdala. Den färdig förskolan kommer att certifieras enligt miljöbyggnad, klass silver. Samma konceptförskola kommer att uppföras i ett parallellt pågående byggprojektet på Grönängen.

Mer information