Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

De skärpta allmänna råden förlängs

De skärpta allmänna råden för Skåne förlängs till och med den 13 december. Därefter tar Folkhälsomyndigheten och Region Skåne nya beslut. Senare i veckan meddelar Hässleholms kommun hur förlängningen påverkar verksamheterna.

Detta gäller:

De skärpta råden är till för att minska den snabba smittspridningen som pågår i länet. Råden gäller till och med den 13 december. Därefter kan de förlängas.


  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.

  • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med eller träffar regelbundet.

  • Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Du kan resa om du måste, till exempel resa till jobb, skola eller besök i vården. Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de personer som måste resa kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.

  • Du som är över 15 år avråds från all sorts organiserad idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.

  • Du som driver företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.

  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.


Dessutom ändras begränsningen på max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta personer från och med den 24 november.