Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-finansiering för krafttag mot arbetslöshet i Höör

Projektet DAN startar i Höör under hösten och pågår i två år. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och riktar sig till långtidsarbetslösa i kommunen. Målet är att få in fler i arbete eller studier.

Foto på tre kvinnor som står bredvid varandra, alla ser glada ut.

Emma Rohman, Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, Susanne Persson, projektledare för DAN, och Rim Ghaibour, DAN. Foto: Anna Josefsson.

DAN: Digitalisering, Aktivering och Nätverk

Emma Rohman, praktikant på Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, träffade Susanne Persson och Rim Ghaibour som jobbar med projektet DAN för att få veta mer om deras arbete. Projektet bygger på tre delar: Digitalisering, Aktivering och Nätverk. 

- Det här projektet satsar såväl på att angripa arbetslöshet, utveckla digitala färdigheter, anordna aktiviteter som att hjälpa deltagarna till kontakter med arbetsgivare. Vi tror att det är ett effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet på, säger Susanne Persson, projektledare för DAN.

Syftet med det nya projektet, som är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF), är att stödja långtidsarbetslösa i kommunen. Målet är att 30 procent av projektdeltagarna ska få en anställning och att lika stor andel ska påbörja studier i någon form.


En innovativ helhetssatsning för att bryta barriärer

Digitaliseringsdelen i projektet fokuserar på att deltagarna ska utveckla sina tekniska färdigheter som att bli mer självgående i arbetssökandet och kunna använda de verktyg som finns tillgängliga för att komma närmare arbetsmarknaden. Det kan till exempel innefatta kunskap om hur man betalar räkningar via internet och att söka jobb digitalt. Aktiveringsdelen innehåller kunskap kring kost, hälsa, sömn och fysisk aktivitet.


En väg till nya kontakter

Den tredje delen av projektet handlar om nätverkande då deltagarna ges möjlighet att skapa kontakter hos arbetsgivare, näringsliv, ideella och fackliga organisationer. Genom att utöka sina nätverk kan deltagarnas chans till anställning eller studier öka. Möten mellan deltagarna och deras kontakter kommer att ske i olika former, exempelvis via nätverksluncher, studiebesök och besök av ”veckans gäst”, en speciellt inbjuden person som berättar om sina erfarenheter i arbetslivet och hur de tog sig dit. På detta sätt hoppas man motivera och inspirera deltagarna och visa vilka möjligheter som finns.

 

Demokratiska fredagar

En annan viktig aspekt är demokratiaspekten. Under så kallade "Demokratifredagar" kommer övningar att erbjudas för att ge kunskap om att begära och hålla order samt att ge feedback på det som diskuterats. Syftet är att en större bekvämlighet i att uttrycka sig ska växa fram hos deltagarna.

 

För tillfället är DAN-projektet i sin planerings- och analysfas, vilket innebär rekrytering av lämpliga deltagare som ska medverka. Projektet är planerat att pågå i två år med avslut hösten 2022. Ideella organisationer i projektet är Svenska kyrkan, Röda Korset och Tillsammans Höör.

Mer information

Europeiska socialfonden (ESF) är en av
EU:s strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. Finansiering ska gå till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Läs mer om Socialfonden på ESF-rådets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.