Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

12 minuter för miljön

Man som pekar ut över en sjö tillsammans med barn med kikare.

Vilka val för klimatet gör du redan idag och vilka kan du tänka dig att göra imorgon? Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten! Foto: Johan Funke

Nu har du som medborgare möjlighet att påverka kommunens miljöarbete. Genom att du svarar på ett antal frågor bidrar du till den kommande energi‑ och klimatplanen. En plan som anger hur vi tillsammans - invånare, näringsliv och kommunens
verksamheter - verkar för en hållbar framtid.

Frågor om din vardag

Låt oss veta om du vill få hjälp med att pendla miljövänligt, om du tycker att måltiderna ska klimatanpassas eller om du upptäckt något slöseri som kan minskas. Detta gör du genom att svara på en enkät som tar cirka 12 minuter. Dina svar kommer sedan att påverka innehållet i klimat- och energiplanen. Enkäten är öppen till och med den 15 januari och dina svar är anonyma.

Varför behövs dina svar?

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Den globala uppvärmningen måste bromsas genom en kraftig minskning av halterna av växthusgaser i atmosfären.


- Klimat- och energiplanen ska bidra till att vi kan ge våra kommande generationer ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.


Utmaningen med miljöproblemen kräver insatser från länder och regioner men också kommuner och privatpersoner.


- Du och jag kan göra skillnad med valen vi gör i vardagen. Därför vill vi veta vad du vill göra för att leva hållbart och fossilfritt. Vi vill också veta vad du tycker att kommunen ska göra för insatser. Allt för att vi ska kunna lösa klimatutmaningen tillsammans, säger Torbjörn Håkansson.


Vem är klimat- och energiplanen till för?

Det är miljöavdelningen som har i uppdrag att aktualisera den nuvarande energi- och klimatplanen från 2010. I arbetet träffar man näringslivet och gör enkäter till medborgarna och kommunens medarbetare. Ett nytt förslag ska presenteras för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i mars 2021.


När den nya planen är antagen kommer den att gälla för kommunens verksamheter. Den kommer också att ange lokala klimatmål som påverkar oss som bor och verkar i Hässleholms kommun, så att i vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid.